Vindmøller, solceller, elbiler: Vi skal gøre, hvad vi kan!

Debat, Aarhus Stifttidende

Af Mogens Hald, Aarhus Ø

Vind og sol er i dag den billigste energiform at etablere, og des tættere, den bliver genereret ved forbrugerne, des mere rentabel er den”, skriver Mogens Hald