Vild eller vejledning om vindmøller

Aarhus Stifttidende

Aarhus Vindmøllelaug fortørnet over rådgivende ingeniørs visualisering: – Det er groft manipulerende.