Klimaplanen dumper! Man må lægge sig mere i selen

Debat, Aarhus Stifttidende

Af Sebastian Jonshøj, Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus

Vedvarende energi skal først og fremmest komme fra sol og vind. Kigger man imidlertid i kommunens vedtagne “Temaplan for omstilling til grøn energi”, viser det sig, at forudsætningerne slet ikke holder.