Hele paletten skal i spil for at redde klimaet

debat i JP Aarhus

Indlæg af
Sebastian Jonshøj, formand i Danmarks Naturfredningsforening i
Aarhus

Konsekvenserne af den globale opvarmning er så omfattende, at det er nødvendigt med kompromiser.