Det haster med flere vindmøller på land: Vi har brug for et kludetæppe af energikilder
Stiften.dk
Aarhus Byråd har tilbage i 2008 vedtaget et meget ambitiøst – og nødvendigt – mål: Aarhus skal være CO2-neutral i 2030.

Af Jacob Vittrup.

 

Overskrifterne og omtalen af energiøer på havet kan fra tid til anden få os til at tro, at vi næsten er i mål med den nationale 70 procent-målsætning, som blev vedtaget af Folketinget tilbage i 2019. Det er vi ikke!

Klimarådets analyser viser, at der vil mangle strøm fra vedvarende energi i årende frem mod 2030, hvis Danmark skal undgå nettoimport af strøm. 

Her er vi i Aarhus på mange måder godt stillet. Vi har et stærkt samarbejde på tværs af sektorer, der alle arbejder i samme retning, for at visionen kan blive til virkelighed. Vi har også de nødvendige kompetencer, den finansielle kapacitet og villigheden til at investere. Så langt, så godt.

 

Læs mere (stiften.dk)