Hvor grøn er kommunens Klimastrategi, Klimahandlingsplan og Klimaplan?
Åbent brev, sendt til politikere og medier. Af Aarhus Vindmøllelaug.

Man arbejder stadig videre med en uambitiøs og økonomisk underprioriteret målsætning som er lige dele hockeystav og lige dele regningsaftørring på fremtidige generationer. Hvis vi vil være en ansvarlig grøn foregangskommune og kunne bryste os af reel CO2-neutralitet, som ikke beror på import fra nabokommuner, så er vi nødt til at tænke mere vedvarende energi ind i systemet NU!

Photo by Evan Wise on Unsplash